Troska o środowisko

Budownictwo naturalne jest energooszczędne, niskoemisyjne oraz przyjazne dla człowieka i środowiska w większym stopniu niż inne technologie budowlane - spełnia pożądane standardy mierzone w charakterystyce ekologicznej budynków. Budynki naturalne powstają z materiałów odnawialnych pochodzenia roślinnego lub z powszechnie dostępnych zasobów surowców mineralnych bez znacznego obciążenia środowiska procesem produkcyjnym wyrobów oraz ich transportem na miejsce budowy. Wszystkie te aspekty są istotne są w ocenie ilości tzw. energii wbudowanej. Certyfikaty charakterystyki ekologicznej (LEED, BREEM oraz inne) nie są obowiązkowe -wykonywane są obecnie bardziej ze względów prestiżowych - ale można się spodziewać, że w perspektywie kilkuletniej staną się standardem wymaganym przez prawo (podobnie jak od niedawna obowiązują certyfikaty charakterystyki energetycznej budynków).

Innowacyjne techniki budownictwa naturalnego wydają się naprawdę szansą cywilizacyjną na zmniejszanie środowiskowego oddziaływania procesów budowlanych.

Autor: Mariusz Zatylny
Aktualizacja: 09.2012