Kim jestesmy

Photo 1

Zrzeszamy profesjonalistów zajmujących się budowaniem zdrowych domów z materiałów naturalnych.

W naszych szeregach są:

 • architekci i projektanci wnętrz
 • wykonawcy
 • producenci materiałów
 • naukowcy i badacze
 • ludzie, którzy mieszkają
  w naturalnych domach

Chcemy budować w Polsce więcej dobrych, trwałych domów, które nie szkodzą ludziom i środowisku.
Używamy materiałów odnawialnych, o prostym procesie produkcji, takich jak drewno, słoma, konopie, glina, czy wapno. Prowadzimy badania przy współpracy z ośrodkam naukowo-badawczymi, czerpiemy z rozwiązań stosowanych na świecie i w Europie. Należymy  do europejskiej sieci bratnich organizacji (ESBA - European Straw Building Associacion)

Edukujemy, patronujemy szkoleniom i ekologicznym rozwiązaniom. Badamy i wdrażamy też inne ekologiczne technologie inżynierskie, w tym systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, racjonalne gospodarowanie wodą, oczyszczanie ścieków oraz gospodarka odpadami, łącznie z ich wtórnym wykorzystaniem.

Na czele stowarzyszenia stoi zarząd w postaci pięciu osób:

 • Maciej Jagielak - prezes zarządu
 • Piotr Jastrzębski - wiceprezes
 • Katarzyna Rączka-Bilińska - skarbniczka
 • Przemo Woś
 • Tomasz Zmyślony

Koordynatorami grup roboczych są obecnie:

 • Festiwal Naturalnego Budowania 2019 - Krystyna Stawicka i Marian Smiatek
 • Strona internetowa - Przemo Woś
 • Media społecznościowe (Instagram) - Michał Koziej
 • Media społecznościowe (Facebook) -
 • Biblioteka -