Dekarbonizacja budownictwa

Tradycyjne rozwiązanie współczesnego problemu.

Napisz do nas

Celem projektu „Dekarbonizacja procesów budowlanych – wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna, do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie” jest upowszechnianie wiedzy o praktycznych zastosowaniach naturalnych materiałów w budownictwie oraz o możliwościach ponownego wykorzystania materiałów budowlanych.

Sektor budowlany odpowiada aż za 37 proc. światowych emisji dwutlenku węgla i konsumuje 38 proc. dostaw energii, walnie przyczyniając się do zmiany klimatu i przyspieszając jej katastrofalne skutki.

Szkody te można ograniczyć stosując naturalne materiały i techniki, a także ponownie wykorzystując materiały odzyskane z rozbiórek. Naturalne materiały budowlane to dziś nie fanaberia, a pragmatyczne, sprawdzone rozwiązanie.

O dużym śladzie węglowym konwencjonalnego budownictwa decydują przede wszystkim zastosowanie wysokoemisyjnych materiałów, takich jak beton i stal, oraz długie dystanse, na jakie są one transportowane. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w niewielkim stopniu powtórnie wykorzystuje ono materiały – innymi słowy, funkcjonuje w modelu liniowym, a nie cyrkularnym, czyli w obiegu zamkniętym, gdzie możliwie najwięcej używa się ponownie.

Odpowiedzią na te problemy jest budownictwo naturalne. Jego głównym atutem jest oczywiście wykorzystanie materiałów, których produkcja nie wiąże się z emisją dwutlenku węgla: drewna, gliny, słomy, konopii, czy wapna. Ponadto opiera się ono na dostępnych lokalnie i nisko przetworzonych surowcach, sięga po techniki wykonawcze oparte na ludzkiej pracy, bez nadmiernego wykorzystania energochłonnych urządzeń. Warto również pamiętać, że naturalne materiały mają też korzystny wpływ na zdrowie. Ich zastosowanie pomaga regulować wilgotność w pomieszczeniach, a tym samym zapobiega rozwojowi grzybów i drobnoustrojów, a także poprawia jakość powietrza.

Technologie naturalne są niskoemisyjne, materiały można łatwo poddać biodegradacji, a kiedy budynek zakończy swój żywot, często również użyć ich raz jeszcze. Drugie życie można dać także emisyjnym materiałom budowlanym. Jeśli już trafiły na rynek, warto korzystać z nich tak długo, jak to możliwe – tak, by powstały przy ich produkcji dwutlenek węgla nie poszedł na marne. Recykling to nie tylko puszki i plastikowe butelki, ale także np. stalowe elementy konstrukcyjne, czy kamienne pokrycia elewacji budynków.

Techniki budowlane oparte na naturalnych materiałach są znane od setek lat. Nie oznacza to jednak, że sprawdzają się tylko w projektach o małej skali i tradycyjnej estetyce. Wręcz przeciwnie – dla przykładu, w Skandynawii powstają dziś biurowce, w których większość nośnych elementów konstrukcyjnych jest drewniana. Naturalne materiały budowlane wyszły już poza skansen, a kiedy polscy producenci, projektanci i użytkownicy nabiorą więcej doświadczenia i śmiałości w ich wykorzystaniu, ich obecność stanie się oczywistością.

Projekt „Dekarbonizacja procesów budowlanych – wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna, do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie” jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego i finansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Kontakt z nami

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Budownictwa Naturalnego

Aleja Zjednoczenia 50 / U1,
01-801 Warszawa

Napisz do nas
info@osbn.pl