Tynki wapienne

Tynki wapienne były stosowane w budownictwie już od czasów starożytnych.. Najstarsze ich ślady na ziemiach polskich prowadzą na Wawel IXw. n.e. Zalety wapna były znane od pokoleń. Nie bez powodu wykończenia tego typu były jednym z najpopularniejszych rozwiązań.

Tynki te sprawdzają się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Skały wapienne wypalane do formy proszku, połączone z wodą i kruszywem, podlegają procesowi karbonatyzacji, czyli pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza i niejako wracają do swojej formy skalnej.

Specyficznym tynkiem wapiennym jest tadelakt. W trakcie nakładania stosuje się mydło potasowe i zachodząca reakcja chemiczna tworzy wodoodporną warstwę do zastosowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody. Każdy tynk wapienny może podnieść swoje właściwości hydrofobowe przy zastosowaniu mydła potasowego, lecz tylko tadelakt zapewnia całkowitą wodoodporność.

Tynki wapienne mają też zastosowanie konserwacyjne i czasami używa się ich do odsolenia, lub osuszenia ścian budynków.

Podstawowe cechy tynków wapiennych:

  • wysoka alkaliczność – zapewnia antyseptyczność i zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów domowych, co jest szczególnie ważne przy problemach alergicznych

  • wysoka paroprzepuszczalność i przy tym odpowiednio zrobiony tynk wapienny potrafi wyprowadzić ze ściany wilgoć, sole i inne substancje

  • możliwość tworzenia hydrofobowej lub całkowicie wodoodpornej powierzchni

  • estetyka – od gładzi po frube gaktury – z zaprawy wapiennej można przygotować nieograniczoną ilość faktur i efektów estetycznych

  • ekologia – wapno jest materiałem naturalnym, który może wrócić do obiegu przyrodniczego bez żadnego szkodliwego wpływu. Ich zdolność pochłaniania dwutlenku węgla z powietrza równoważy jego ilość wytworzoną przy wypalaniu wapna.

Powrót do innych technologii

Działamy na rzecz rozwoju naturalnego budownictwa

Chcemy budować w Polsce więcej dobrych, trwałych domów, które nie szkodzą ludziom i środowisku.  Dążymy do używania materiałów odnawialnych, o prostym procesie produkcji, takich jak drewno, słoma, konopie, glina, czy wapno. Prowadzimy badania przy współpracy z ośrodkam naukowo-badawczymi, czerpiemy z rozwiązań stosowanych na świecie i w Europie. Należymy  do europejskiej sieci bratnich organizacji (ESBA – European Straw Building Associacion).

Kontakt z nami

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Budownictwa Naturalnego

Aleja Zjednoczenia 50 / U1,
01-801 Warszawa

Napisz do nas
info@osbn.pl