Autor: Magdalena Górska

OSBN – Informacje WYKONAWCZE
wilgotnościowe dla budynków STRAWBALE – 2018

Niniejszy dokument przedstawia zagrożenia związane z wilgocią, mogące powstać podczas budowy budynku w technologii z użyciem słomy jako materiału budowlanego. Informacja ta jest kierowana głównie do kierowników budów, wykonawców oraz inwestorów realizujących budowę w systemie gospodarczym. Zaleca się uwzględnienie tych wytycznych podczas budowy. Poniższa informacja jest zebraniem doświadczeń budowniczych naturalnych w Polsce. Została opracowana na podstawie opinii i spostrzeżeń wykonawców. Informacja ta ma charakter zaleceń. Informacja ta nie ma charakteru prawnego, a jej stosowanie jest dobrowolne. Osoby stosujące niniejsze zalecenia, wykonują to na własną odpowiedzialność.

Przeczytaj całą publikację

Dodaj komentarz